Over mij

Ik noem mezelf een vragensteller, vreugdedanser en een stiltezoeker.

Als sinds mijn jeugd, kwam ik in contact met zorg voor anderen via vrijwilligerswerk bij ziekenzorg of integratievakanties bij de mutualiteit. Die liefde voor het mogen samen-werken met mensen, zette zich verder doorheen mijn verdere studies tot logopediste en leraar secundair onderwijs met specialisaties autisme en een basis aan Vlaamse Gebarentaal.

Het ondersteunen en begeleiden van ouders, leidinggevenden, jongvolwassenen en jongeren, het versterken en uitbreiden van hun competenties, is al meer dan 15 jaar mijn heimat en bron van vreugde.

Het verlangen om ons-zijn beter te begrijpen, werd doorheen die tijd enkel groter en resulteerde uiteindelijk in een thuiskomen in de ervaring die ik de vierjarige opleiding tot psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving noem.

Interactionele Vormgeving, afgekort als I.V., is een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integrale visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model.

I.V. beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van eenieder. I.V. heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor zijn existentiële en spirituele dimensie. Interactionele Vormgeving integreert systemische met experiëntiële elementen, gesprekstherapie met een lichaamsgerichte en creatieve benadering.

Voor mij biedt Interactionele Vormgeving een grote rijkdom in haar samenstelling en mogelijkheden om beweging in een vastgelopen verhaal te faciliteren.

Naast de I.V.-rijkdom is ook Brainspotting een methode die ik aanbied als therapeut Brainspotting fase 1 & 2.

Ook ik vind kwaliteit belangrijk. Daarom ben ik als psychotherapeut lid bij de beroepsvereniging VVTIV*. Tevens volg ik supervisie om de kwaliteit van de therapieën te borgen.

*VVTIV: Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving

Boedha Veerle Ponet